YÖNETMELIK YAYINLANDI ISTE DETAYLAR
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest
Yönetmelik Yayim Tarihinden Önce Göreve Baslayanlara Af Geldi. Iste Ayrintilar...

Yönetmelikten önemli basliklar;

Istege ve zorunlu çalisma yükümlülügüne bagli yer degistirmelerde duyuru, basvuru ve tercihler

             MADDE 25 ? (1) Ögretmenlerin il içi ve iller arasi istege ve zorunlu çalisma yükümlülügüne bagli yer degistirmelerine iliskin duyuru, Personel Genel Müdürlügünce en geç ilgili yilin 15 Mayis tarihine kadar Bakanligin internet sayfasinda yapilir. Duyuruda; kimlerin yer degistirme isteginde bulunabilecegi, basvuru yeri, sekli ve süresi ile yer degistirmeye iliskin diger hususlara yer verilir.


             (2) Ögretmenlerin il içi ve iller arasi istege ve zorunlu çalisma yükümlülügüne bagli yer degistirme basvurulari, duyuru tarihinden itibaren en geç on is günü içinde baslatilir. Basvuru süresi bes is gününden az, on is gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olagandisi durumlarda basvuru süresi uzatilabilir. Basvurular, Bakanlikça elektronik ortamda açilacak basvuru sayfasina yapilir ve egitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il millî egitim müdürlüklerince onaylanir.


             (3) Ilgili yilin 15 Eylül tarihi itibariyla bulundugu egitim kurumunda ya da ilde çalisilmasi gereken süreyi dolduracak olan ögretmenler yer degistirme isteginde bulunabilirler.


             (4) Ögretmenlerin hizmet puanlarinin hesabinda yer degistirme basvurularinin son günü esas alinir.


             (5) Istege ve zorunlu çalisma yükümlülügüne bagli yer degistirme isteginde bulunacak ögretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 egitim kurumunu tercih edebilirler. Ögretmenler basvurularinda tercihleri disina atanmayi kabul edip etmediklerini de belirtirler.


             (6) Il içi ve iller arasi istege bagli yer degistirme isteginde bulunacak ögretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarina da atanmak üzere basvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalisma yükümlülügüne tabi ögretmenler, zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülmeyen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarina atanmak için basvuruda bulunamazlar.


             (7) Basvurularin; basvurunun yapildigi gün ya da basvurunun yapildigi günü takip eden is günü mesai saatleri içinde onaylatilmasi zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatilmayan basvurular geçersiz sayilir. Bu durumdaki ögretmenlerin yeniden basvuru yaparak basvuru süresi içerisinde basvurularini onaylatmalari gerekir.


             (8) Yer degistirme basvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlislik olan ögretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amaciyla basvurularinin iptalini talep edebilirler. Basvurulari iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra basvurulari yenilettirilerek onaylanir.


             (9) Yer degistirme isteginde bulunan ögretmenler basvurularini ilgili onay makamlarina onaylattirdiktan sonra basvurularinin kabul edildigine dair elektronik çikti belgesini ilgili makamdan alirlar.


             (10) Ögretmenler basvurularini sahsen yapabilecekleri gibi noter araciligiyla vekâlet verdikleri kisilere de yaptirabilirler. Bu kapsamda yapilmayan veya posta ile yapilan yer degistirme basvurulari degerlendirmeye alinmaz.


             (11) Yer degistirme suretiyle atamalarda ögretmenlerin hizmet puanlarinin esitligi hâlinde ögretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da esitlik olmasi hâlinde bilgisayar kurasina basvurulur. Puan esitligi hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasinin yöntemi yer degistirme duyurularinda belirtilir.


             Il içi ve iller arasi istege bagli yer degistirmeler


             MADDE 26 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlülügü bulunmayanlar, bu yükümlülügünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile saglik ve es durumu özrü nedeniyle zorunlu çalisma yükümlülügü ertelenmis olanlardan bulunduklari egitim kurumunda en az 3 yil süreyle çalisan ögretmenler il içinde yer degistirme isteginde bulunabilirler.          


             (2) Zorunlu çalisma yükümlülügü bulunmayanlar, bu yükümlülügünü tamamlayanlar ya da muaf olan ögretmenlerden bulunduklari ilde en az üç yillik çalisma süresini tamamlayanlar iller arasinda yer degistirme isteginde bulunabilirler.


             (3) Zorunlu çalisma yükümlülügünü tamamlayan ögretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladiklari tarihten sonraki ilk yer degistirme döneminde yer degistirme basvurusunda bulunabilirler.


             (4) Il içinde ya da il disina yer degistirme isteginde bulunacak ögretmenlerin, yer degistirmeleri için gerekli olan bulunduklari egitim kurumunda ya da ilde çalisilmasi gereken sürenin hesabinda, ögretmenlerin kadrolarinin bulundugu egitim kurumunda veya ilde fiilen ögretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alinir. Kadrosunun bulundugu egitim kurumu ya da il disinda görevlendirilen ögretmenlerin yer degisikligi isteginde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulunduklari egitim kurumunda ya da ilde çalisilmasi gereken süreyi tamamlamis olmalari gerekir.


             (5) Zorunlu çalisma yükümlülükleri bulunmamak kaydiyla norm kadro uygulamalari sonucunda egitim kurumlarinda norm kadro fazlasi konumuna alinan ögretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Millî Egitim Bakanligina Bagli Okul ve Kurumlarin Yönetici ve Ögretmenlerinin Norm Kadrolarina Iliskin Yönetmeligin 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendine göre tahsis edilen bos ögretmen norm kadrolarinda görevli ögretmenlerin il içi ve iller arasi yer degistirmelerinde, bulunduklari egitim kurumunda ya da ilde çalisilmasi gereken süre sarti aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlasi konumunda bulunan ögretmenlerden zorunlu çalisma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarina atanir.


             (6) Il içi ve iller arasi istege bagli yer degistirme isteginde bulunacak ögretmenlerin basvurulari birlikte alinir ve tercih ettikleri egitim kurumlari dikkate alinarak hizmet puani üstünlügü esasina göre birlikte degerlendirilir. 


             (7) Yer degistirme suretiyle atama isteginde bulunan ögretmenlerin atamalari, alanlarindaki norm kadro açigi bulunan egitim kurumlarina tercihleri de dikkate alinarak hizmet puani üstünlügüne göre yapilir.


             (8) Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayili Resmî Gazete?de yayimlanan Millî Egitim Bakanligina Bagli Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Ögretmenlerinin Seçimi ve Atamalarina Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan ögretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatina göre atanan ögretmenlerin yer degistirme suretiyle atamalari, öncelikle ilgili mevzuat kapsaminda sayilan egitim kurumlari arasinda tercihleri de dikkate alinarak hizmet puani üstünlügüne göre yapilir. Hizmet puani yetersizligi ya da ihtiyaç bulunmamasi gibi nedenlerden dolayi anilan mevzuat kapsaminda sayilan egitim kurumlarina atanamayanlar, istemeleri halinde kapsam disindaki diger egitim kurumlarina atanirlar.


             (9) Ulusal projeler/protokoller veya uluslar arasi çok tarafli ya da ikili olarak yapilan anlasmalara/protokollere göre proje uygulamasi yapilan egitim kurumlarinin ögretmen ihtiyaci, proje kapsaminda egitim görmüs ögretmenlerden karsilanir. Bu kapsamda yapilacak yer degistirmeler, bu Yönetmelikle belirlenen yer degistirme dönemi disinda da yapilabilir. Projenin sona ermesi durumunda, proje kapsaminda görev yapan ögretmenler öncelikle görevli olduklari egitim kurumunda alanlarinda açik bulunan ögretmen norm kadrolari ile iliskilendirilirler. Alanlarinda açik norm kadro bulunmamasi hâlinde ise görevli olduklari okul ve kurumlarda norm kadro fazlasi konumunda birakilirlar.


             (10) Yer degistirme suretiyle atamalarda ögretmenlerin hizmet puaninin esit olmasi hâlinde; ögretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, bunun da esit olmasi durumunda bilgisayarda kura yoluna basvurulur.


             (11) Bakanlik ve diger kamu kurum ve kuruluslarinda geçici görevli olanlar ile ayliksiz izinli olanlardan izinleri ilgili yilin 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içi ve iller arasi yer degistirme basvurusunda bulunabilirler.


             (12) Yurt disinda görevlendirilen ögretmenlerden, görev sürelerini tamamladiktan sonra yer degistirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda dönecek olan ögretmenlerden görev süresi ilgili yilin 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içinde ya da il disina atanmak üzere yer degistirme basvurusunda bulunabilirler.


             (13) Aile bütünlügünün bozulmamasi için her ikisi de ögretmen olan esler ayni yerlesim yerlerindeki egitim kurumlari arasinda tercihte bulunmak zorundadir. Bu sekilde tercihte bulunmalarina ragmen farkli yerlesim yerlerindeki tercihlerine atananlar, esinin yanina yer degistirmek isteyen es görevinden ayrilmamasi kaydiyla atamasi iptal edildikten sonra özür grubu yer degistirme döneminde es durumundan yer degistirme isteginde bulunabilir.


             (14) Her ikisi de ögretmen olan esler, istemeleri hâlinde ayri ayri yer degistirme isteginde bulunabilirler. Ancak bunlardan farkli  yerlere atamalari yapilanlar  ile  yer degistirme istemeyen esler bir sonraki yilin ayni yer degistirme dönemine kadar es durumu özründen esinin bulundugu yere yer degistirme isteginde bulunamazlar.


             (15) Görevli olduklari egitim kurumu kapatilan, norm kadro uygulamasi nedeniyle görevli olduklari egitim kurumunda norm kadro fazlasi olmalari ya da haklarinda yapilan sorusturma sonucu görev yerleri istekleri disinda idari tasarrufla degistirilen ögretmenlerin, bulunduklari egitim kurumunda çalisilmasi gereken sürenin hesabinda daha önceki egitim kurumlarinda geçen süreleri birlikte degerlendirilir.


             Zorunlu çalisma yükümlülügü süreleri


             MADDE 27 ? (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve alti hizmet alanina ayrilmistir. Bunlardan 4, 5 ve 6 nci hizmet alanlari ögretmenlerin zorunlu çalisma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlaridir.


             (2) Bu Yönetmeligin yayimi tarihinden sonra Bakanlik ögretmen kadrolarinda göreve baslayanlar;


             a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 5 yil, 5 inci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 4 yil, 6 nci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 3 yil,


             b) Ikinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 6 yil, 5 inci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 5 yil, 6 nci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 4 yil,


             c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü  hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 7 yil, 5 inci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 6 yil, 6 nci hizmet alanindaki egitim kurumlarinda en az 5 yil


             çalismakla yükümlüdürler.


             (3) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarinda görev yapan zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri degistirilenler,  atandiklari yer için öngörülen zorunlu çalisma süresine tabi tutulurlar. Bunlarin zorunlu çalisma yükümlülügünün hesabinda daha önce görev yaptiklari zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen egitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte degerlendirilir.


             Zorunlu çalisma yükümlülügüne bagli yer degistirmeler


             MADDE 28 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda görevli olup Bakanlik ögretmenlik kadrolarinda ilk göreve baslama tarihi esas alinarak ilgili yilin 15 Eylül tarihi itibariyla toplam 3 yillik görev süresini dolduranlar, Bakanlikça yapilacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarina yer degistirme suretiyle atanirlar.          


             (2) Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülügü ertelenenler ile adayliklari kaldirilanlar, zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarina yer degistirme isteginde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarinin yetersizligi veya alanlarinda ihtiyaç bulunmamasi gibi nedenlerden dolayi tercihlerine atamalari yapilamayanlar, bulunduklari yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere atamasi yapilanlardan, atamalarinin iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alinmaz.


             (3) Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenler, bulunduklari egitim kurumunda ya da  ildeki zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen 4, 5 ve 6 nci hizmet alanlarinda toplam 3 yil süreyle görev yapmalari kaydiyla il içindeki ya da diger illerdeki zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarina yer degistirme isteginde bulunabilirler. Bunlardan görevli olduklari egitim kurumunun kapanmasi veya norm kadro uygulamasi nedeniyle görev yerleri istekleri disinda idari tasarrufla degistirilen ögretmenlerin, bulunduklari hizmet alaninda çalisilmasi gereken sürenin hesabinda daha önceki egitim kurumlarinda geçen süreleri birlikte degerlendirilir. Bu sekilde atanan ögretmenler, atandiklari yer için öngörülen zorunlu çalisma süresine tabi tutulurlar. Bunlarin zorunlu çalisma yükümlülügünün hesabinda daha önce görev yaptiklari zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen egitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte degerlendirilir. Ancak, zorunlu çalisma süresi yönünden daha önce görev yaptigi hizmet alanindan daha az süre öngörülen hizmet alanlarina atananlar, atandiklari tarihten itibaren en az bir yil geçmeden herhangi bir nedenle yer degistirme isteginde bulunamazlar.


             (4) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen 4, 5 ve 6 nci hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda görevli iken çesitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarindaki egitim kurumlarina atanan ögretmenlerden zorunlu çalisma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkmasi hâlinde ilk yer degistirme döneminde zorunlu çalisma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrildiklari hizmet bölgesindeki ayni hizmet alanindaki egitim kurumlarina atanirlar.


             Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden yer degistirme isteginde bulunamayacaklar


             MADDE 29 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlülügüne tabi ögretmenler, bu Yönetmeligin diger maddelerinde belirtilen istisna hükümler hariç olmak üzere zorunlu çalisma yükümlülüklerini tamamlamadikça zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlari disindaki yerlere yer degistirme isteginde bulunamazlar.


             Zorunlu çalisma yükümlülügünden muaf tutulacaklar ile tamamlamis sayilacaklar


             MADDE 30 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden çalisma gücünden en az % 40 oraninda yoksun oldugunu belgelendirenler zorunlu çalisma yükümlülügünden muaf tutulur.


             (2) Esi sehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalisma yükümlülügünden muaf tutulur.


             (3) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarinda görevli iken çesitli nedenlerden dolayi 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarina atananlardan zorunlu çalisma yükümlülügü alti aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalisma yükümlülügünü tamamlamis sayilir. Alti aylik sürenin belirlenmesinde en son görev yaptiklari zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alani dikkate alinir.


             (4) Bu Yönetmeligin 12 nci maddesinin birinci fikrasinin (d) bendi kapsaminda atananlar zorunlu çalisma yükümlülügünden muaf tutulur.


             Zorunlu çalisma süresinden sayilacak süreler


             MADDE 31 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlülügüne tabi ögretmenlerin, zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda fiilen ögretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalisma süresinden sayilir.


             (2) Bakanlik kadrolarinda ögretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere ayliksiz izne ayrilanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik egitiminden sonra zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda ögretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalisma süresinden sayilir.


             (3) Zorunlu çalisma yükümlülügü kapsamina alinan egitim kurumlarinda görevli zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerin, kurumun zorunlu çalisma yükümlülügü kapsamina alindigi tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalisma süresinden sayilir. Bunlarin egitim kurumunun zorunlu çalisma yükümlülügü kapsami disinda iken bu kurumda geçirmis oldugu hizmet süreleri zorunlu çalisma yükümlülügünden sayilmaz.


             (4) Egitim kurumunun zorunlu çalisma yükümlülügü kapsaminda olmadigi dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrilan ögretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalisma yükümlülügü kapsaminda degerlendirilmez.


             (5) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen egitim kurumlari arasina alinan ancak daha sonra yapilan degerlendirmeler sonucu zorunlu çalisma yükümlülügü kapsami disina çikarilan egitim kurumlarinda görevli ögretmenlerin bu kurumlarda görev yaptiklari sürece bu kurumlarda geçirmis olduklari hizmet süreleri zorunlu çalisma süresinden sayilir.


             (6) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (B) bendi kapsaminda sözlesmeli ögretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalisma süresinden sayilir.


             Zorunlu çalisma süresinden sayilmayacak süreler


             MADDE 32 ? (1) Zorunlu çalisma yükümlüsü ögretmenlerden hizmet bölgelerinin  zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarinda görev yapanlarin;


             a) Zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlari disinda vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,


             b) Askerlik hizmetini temel askerlik egitiminden sonra zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda ögretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere ayliksiz izinli olarak geçirdikleri süreler,


             c) Millî Egitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,


             ç) 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (C) bendi kapsaminda kismi zamanli geçici ögreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Egitim Bakanligi Yönetici ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Iliskin Karar kapsaminda ek ders ücreti karsiligi görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil ögretmenlikte ve usta ögreticilikte geçirilen süreler,


             d) Bakanlik ve diger kamu kurum ve kuruluslarinda 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ile diger personel kanunlari kapsaminda geçirilen hizmet süreleri,


             e) Özel ögretim kurumlarinda ögretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,


             f) Yurt disinda görevlendirilenlerin yurt disinda geçirdikleri süreler,


             g) Görevden uzaklastirilan, görevi ile ilgili olsun veya olmasin herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltina alinanlarin, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 143 üncü maddesinde sayilan durumlarin gerçeklesmesi durumunda zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlari disinda geçirdikleri süreler


             zorunlu çalisma süresinden sayilmaz.

Saglik durumu özrü


             MADDE 36 ? (1) Ögretmenler, saglik kurulu raporunda; kendisi,  esi ve çocuklarinin ögretmenin görev yaptigi yerde kalmasinin saglik durumunu tehlikeye koyacaginin belirtilmis olmasi, anne ve babasi ile yargi karariyla vasi tayin edilmesi kaydiyla kardeslerinden birisi için ise ?baskasinin güç ve yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremez? ibaresi bulunmasi durumlarinda il saglik müdürlügünden görüs alinmadan hastaligin tedavi edilebilecegi bir yere yer degistirme isteginde bulunabilirler.


             (2) Özel egitim gerektiren çocugu bulunan ögretmenler, rehberlik ve arastirma merkezlerince çocuklari için verilen Özel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptigi ilde çocuklarinin özrüne iliskin özel egitim alabilecegi resmî egitim kurumu bulunmadigina dair belge ile yer degistirme isteginde bulunabilirler.


             (3) Bu madde kapsaminda özür durumundan yer degistirecek ögretmenlerden, zorunlu çalisma yükümlüsü olanlarin atamalari, istemeleri durumunda atanacaklari ildeki zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarina yapilabilir.


             (4) Ögretmenin kendisinin hastaligi nedeniyle yer degistirme isteginde bulunmasi durumunda; ibraz ettigi saglik kurulu raporunda hastaliginin ögretmenlik yapmasina engel teskil etmeyeceginin belirtilmesi gerekir.


             (5) Bu madde kapsaminda özür durumuna bagli olarak yapilacak yer degistirmeler, zamana bagli olmaksizin yapilir.


             (6) Bu madde kapsaminda yer degistirme isteginde bulunacaklardan;


             a) Elektronik Basvuru Formu,


             b) Basvuru tarihi itibariyla son alti ay içinde resmî ve özel saglik kurum ve kuruluslarindan alinmis saglik kurulu raporu,


             c) Saglik kurulu raporunun esine, anne, baba ve çocuklarindan birine veya kardesine ait olmasi hâlinde aile kütügüne islenmis kisisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayit örnegi,


             ç) Kardesine vasi tayin edilenlerden mahkeme karari


             istenir.


             Es durumu özrü


             MADDE 37 ? (1) Es durumu özründen yer degistirmelere iliskin duyuru Personel Genel Müdürlügünce her yil en geç 15 Aralik ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlik internet sayfasinda yapilir. Duyuruda; kimlerin basvuruda bulunabilecegi, basvuru tarihi, basvuru yeri, sekli ile diger hususlara yer verilir. Basvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra baslatilir. Basvuru süresi bes is gününden az on is gününden fazla olamaz. Es durumu özrüne bagli yer degistirmeler,  ocak ve agustos aylarinda yapilir.


             (2) Ögretmenlerin bu özür durumundan yer degistirme isteginde bulunabilmesi için esinin, atanmak istedigi yerde sosyal güvenlik kurumuna bagli olarak çalismasi ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.


             (3) Her ikisi de Bakanlik kadrolarinda ögretmen olarak görev yapan eslerden;


             a) Birinin zorunlu çalisma yükümlülügünü tamamlamis olmasi ya da muaf olmasi durumunda eslerden biri diger esin görev yaptigi yere,


             b) Her ikisi de zorunlu çalisma yükümlülügünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eslerden biri diger esin görev yaptigi yere,


             c) Her ikisinin de zorunlu çalisma yükümlüsü olmasi ve her ikisinin de zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarinda görev yapiyor olmasi durumunda eslerden biri diger esin görev yaptigi yere,


             ç) Her ikisi de zorunlu çalisma yükümlüsü olan eslerden zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alani disinda görev yapan es zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alaninda görev yapan esin görev yaptigi yere,              


             d) Her ikisinin de zorunlu çalisma yükümlüsü olmasi ve her ikisinin de zorunlu çalisma yükümlülügü öngörülen hizmet alanlarinin disinda görev yapiyor olmasi durumunda eslerden biri diger esin görev yaptigi yere


             yer degistirme isteginde bulunabilir.


             (4) Esi emekli olan ögretmenler, eslerinin emeklilik tarihinden sonraki alti ay ile sinirli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer degistirme döneminde esinin ikamet ettigi yere yer degistirme isteginde bulunabilir.


             (5) Es durumu özrüne bagli olarak yapilacak yer degistirmelerde aranan son iki yil içinde en az 360 gün sigortalilik süresinin hesabinda, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun 4 üncü maddesi kapsaminda geçen hizmet süreleri birlikte degerlendirilir.


             (6) Esleri sigortali olarak çalismakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alinanlarin asker dönüsü sigortali olarak çalismaya baslamalari hâlinde özür durumundan yer degisikligi istediklerinde sigortalilik süresinin yeterli olmamasi durumunda borçlanilmasi kaydiyla askerlikte geçen süreleri sigortali olarak geçirilen süreler kapsaminda degerlendirilir.


             (7) Esi istege bagli sigortali olan ögretmenlerin es durumu nedenleriyle yer degisikligi istekleri bu kapsamda degerlendirilmez.


             (8) Ögretmenlerin, eslerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer degistirmeleri yapilmaz.


             (9) Bu madde kapsaminda yer degisikligi isteyenlerden asagidaki belgeler istenir;


             a) Esi; yasama organi üyeligi, belediye baskanligi, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayili Bakanliklar ve Bagli Kuruluslarda Atama Usulüne Iliskin Kanuna ekli I ve II sayili cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayili Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanunu, kamu kurum ve kuruluslarinda 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu kapsaminda memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (B) ve (C) bentleri kapsaminda sözlesmeli personel statüsünde çalisanlar, bunlarin disinda özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluslarinda  çalisanlar ile kamu kurum ve kuruluslarinda  sürekli isçi olarak çalisanlardan;


             1) Esinin çalismakta oldugu kurumdan/kurulustan alinacak görev yeri belgesi,


             2) Aile kütügüne islenmis kisisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayit örnegi ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayili Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararasi Aile Cüzdani örnegi.


             b) Esi; kamu kurum ve kuruluslari disinda 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsaminda sigortali olarak çalisanlardan;


             1) Esinin çalismakta oldugu is yerinden alinacak görev yeri belgesi,


             2)  Esinin çalismakta oldugu is yerinin çalisir durumda oldugunu gösterir bagli bulundugu vergi dairesinden veya ilgili meslek tesekkülünden alinacak belge,


             3) Basvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yillik süre içinde en az 360 gün sigortali hizmeti oldugunu ve sigortaliliginin halen devam ettigini gösterir belge,


             4) Aile kütügüne islenmis kisisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayit örnegi ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararasi Aile Cüzdani örnegi.


             (10) Ögretmenlerden esleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerlesik olan sirketlerde çalisanlarin, is merkezinin disinda bir is yerlerinde çalisiyor olmasi hâlinde bu maddenin dokuzuncu fikrasinin (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istedigi yerde is yerinin faaliyette olduguna dair belgeyi anonim  sirketlerde çalisanlarin isyerinden, diger sirketlerde çalisanlarin da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluslarindan alacagi belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Hizmet alanlari ve hizmet puani


             MADDE 47 ? (1) Ögretmen atamasi ve çalistirilmasinda güçlük derecesi bakimindan benzerlik ve yakinlik gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bagli egitim kurumlari gruplandirilarak alti hizmet alanina ayrilmistir.


             (2) Bu hizmet alanlarina giren egitim kurumlari ve hizmet puanlari bu Yönetmelik ekinde yer alan EK?2 Hizmet Alanlari ve Hizmet Puanlari Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayindan sonra Bakanlik Tebligler Dergisinde yayimlanir.


             (3) Bu hizmet alanlarinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarindaki egitim kurumlari zorunlu çalisma yükümlülügü disinda, 4, 5 ve 6 nci hizmet alanlarindaki egitim kurumlari ise zorunlu çalisma yükümlülügü olacak sekilde Bakanlikça degerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.


             (4) Belirlenen hizmet alanlarindaki egitim kurumlarinda görev yapan ögretmenlere bir yillik çalismalari karsiliginda;


             a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;


             1) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 10,


             2) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 11,


             3) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 12,


             4) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 14,


             5) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 16,


             6) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 18,


             b) Ikinci Hizmet Bölgesi illerin;


             1) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 12,


             2) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 13,


             3) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 14,


             4) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 18,


             5) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 20,


             6) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 22,


             c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;


             1) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 14,


             2) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 16,


             3) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 18,


             4) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 22,


             5) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 26,


             6) Hizmet Alanindaki egitim kurumlarinda görev yapanlara 30


             puan verilir.

Yürürlükten kaldirilan yönetmelik


             MADDE 56 ? (1) 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayili Resmî Gazete´de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Ögretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.


             GEÇICI MADDE 1 ? (1) Ögretmenlere bu Yönetmelikle yürürlükten kaldirilan Yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler kapsaminda görevli olduklari il, ilçe ve diger hizmet siniflarindaki egitim kurumlarinda ögretmen olarak geçirdikleri süreler karsiliginda verilen hizmet puanlari geçerli sayilir. Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten sonra 47 nci maddeye göre belirlenen hizmet puanlari önceki puanlarina eklenir.


             GEÇICI MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yillarinda yapilacak istege bagli il içi yer degistirmeye esas alinan bulundugu egitim kurumunda çalisma süresi ?2? yil olarak uygulanir.


             (2) Bu Yönetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen atama döneminden önce, 2010 yili için Bakanlikça belirlenecek tarihte ögretmenlik kadrolarina atama yapilabilir.

Bu sayfa 2358 defa okunmuştur.

YORUM YAZ

İsim
Yorum

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.


YORUMLAR

Yorum Yazan: (erhan)
Asker ögretmenlik 3 yil içinde sayilacak mi?
1
kategori
 En Çok Okunanlar
 • ÖGRETMEN ADAYLARI TIKLASIN
 • Atama Rehberi 2009
 • Atama Rehberi 2010
 • Sözlesmeli ögretmen alımı için kontenjan listesi
 • ZORUNLU HIZMET BÖLGELERI HARITASI
 • Puana göre atama siraniz
 • ÖGRETMEN ADAYLARI ATANMA SIRANIZI ÖGRENIN
 • Mayista 30 bin ögretmen alimi
 • ÖGRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI ILK BIZDE
 • 2012 Subat Atama Sonrasi Olusan Minumum Puanlar
 • Haziran ayi ögretmen atama kilavuzu ve kontenjanlar
 • Ögretmenlere ek ders müjdesi
 • 2007 il disi atamalar
 • Subat'ta büyük bir ögretmen alimi
 • Subat ayinda ögretmen atanacak.
 • 2007-2 Ögretmen alimi hakkinda
 • 2009 5. Dönem Atamasi minumum puanlari
 • 2009-2 ATAMA TABAN PUANLARI AÇIKLANDI.
 • 18 bin ögretmenin atamasi yapildi
 • Özür durumu tercihi nasil yapilir?
 • Ögretmen adaylarina müjde
 • NIHAYET ÖZÜR GURUBU BASVURU FORMU AÇILDI
 • Agustos Dönemi Ilk Atama Alan Bazinda Minumum Puanlar
 • Deneyimli ögretmenler yardim etsin
 • 2010-1 KADROLU ILK ATAMA BRANS BAZINDA MINIMUM PUANLAR
 • ÖGRETMENLER ATANMA SIRANIZI ÖGRENIN.
 • atamarehberi.net©